5 accused of importing counterfeit, hazardous toys