Killeen Police investigate crash that involves theft