'Household Hazardous Waste Collection Day' takes place tomorrow